Atrakcje

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 poz. 2016 z póź. zm.) uwzględniając pozytywne wyniki badań bakteriologicznych i fizykochemicznych pobranych próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej przez właścicieli tych obiektów informuje, że woda w Centrum Sportu i Rekreacji Relaks w Zduńskiej Woli, ul. prof. dr Tadeusza Kobusiewicza 20 nadaje się do kąpieli.
Woda z pływalni jest regularnie kontrolowana pod względem parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

 

Komunikaty na stronie PSSE:

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-10-z-dnia-31052021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-11-z-dnia-10062021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-14-z-dnia-25062021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-13-z-dnia-25062021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-16-z-dnia-12072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-17-z-dnia-16072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-18-z-dnia-23072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-20-z-dnia-27072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-19-z-dnia-27072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-21-z-dnia-31072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-22-z-dnia-03082021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-23-z-dnia-03082021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-24-z-dnia-17082021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-25-z-dnia-23082021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-27-z-dnia-14092021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-28-z-dnia-23092021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-31-z-dnia-13102021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-32-z-dnia-18102021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-34-z-dnia-28102021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-35-z-dnia-04112021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-37-z-dnia-16112021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-39-z-dnia-23112021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-41-z-dnia-15122021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-42-z-dnia-2312202121

Przewiń do góry Skip to content