Atrakcje

Ocena jakości wody

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 poz. 2016 z póź. zm.) uwzględniając pozytywne wyniki badań bakteriologicznych i fizykochemicznych pobranych próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej informuję, że woda w Centrum Sportu i Rekreacji Relaks w Zduńskiej Woli, ul. prof. dr Tadeusza Kobusiewicza 20 nadaje się do kąpieli.
Woda z pływalni jest regularnie kontrolowana pod względem parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

Ocena jakości wody dokonywana jest według harmonogramu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Szczegółowe wyniki badań są dostępne na życzenie. Archiwalne wyniki przedstawiamy poniżej:

Komunikaty na stronie PSSE:

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-10-z-dnia-31052021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-11-z-dnia-10062021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-14-z-dnia-25062021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-13-z-dnia-25062021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-16-z-dnia-12072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-17-z-dnia-16072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-18-z-dnia-23072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-20-z-dnia-27072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-19-z-dnia-27072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-21-z-dnia-31072021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-22-z-dnia-03082021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-23-z-dnia-03082021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-24-z-dnia-17082021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-25-z-dnia-23082021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-27-z-dnia-14092021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-28-z-dnia-23092021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-31-z-dnia-13102021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-32-z-dnia-18102021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-34-z-dnia-28102021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-35-z-dnia-04112021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-37-z-dnia-16112021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-39-z-dnia-23112021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-41-z-dnia-15122021

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-42-z-dnia-2312202121

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-2-z-dnia-21012022

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-3-z-dnia-01022022

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-4-z-dnia-23022022

https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-6-z-dnia-10032022

 

 

Przewiń do góry Skip to content