Atrakcje

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 poz. 2016 z póź. zm.) uwzględniając pozytywne wyniki badań bakteriologicznych i fizykochemicznych pobranych próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej przez właścicieli tych obiektów informuje, że woda w Centrum Sportu i Rekreacji Relaks w Zduńskiej Woli, ul. prof. dr Tadeusza Kobusiewicza 20 nadaje się do kąpieli.

Woda z pływalni jest regularnie kontrolowana pod względem parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

Komunikaty na stronie PSSE:

Komunikat z dnia 31.05.2021
https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-10-z-dnia-31052021
Komunikat z dnia 17.08.2021
https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-24-z-dnia-17082021
Komunikat z dnia 14.09.2021
https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-27-z-dnia-14092021
Komunikat z dnia 18.10.2021
https://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola/komunikat-nr-32-z-dnia-18102021

Przewiń do góry