Atrakcje

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane - uczestnicy grupy zorganizowanej

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług obiektu będących pod nadzorem opiekuna.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym obiektu Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks”.

4. Uczestnicy grupy przychodzą na pływalnię co najmniej na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.

5. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z Obiektu CSiR „Relaks”, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

6. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy w szczególności:

 • poruszanie się po terenie obiektu razem z grupą,
 • pozostawienie w szatni okrycia zewnętrznego oraz obuwia i założenie klapek basenowych,
 • przebranie się w zgodny z regulaminem, czysty strój kąpielowy, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwe zamknięcie szafek,
 • staranne umycie się przy użyciu środków myjących, przy wejściu na strefę basen opłukanie stóp w myjce do stóp,
 • udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
 • bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników obiektu, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów,
 • przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z obiektu lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
 • przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz wszczynania fałszywych alarmów,
 • przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania strefy basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy,
 • przestrzeganie zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
 • przestrzeganie zakazu kąpieli w okularach i biżuterii (zegarkach, pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach, itp.),
 • przestrzeganie zakazu korzystania z masek do nurkowania i innego sprzętu, bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
 • przestrzeganie zakazu żucia gumy, spożywania jedzenia i napojów,
 • przestrzeganie podanej grupie sygnalizacji dźwiękowej,
 • przestrzeganie obowiązku noszenia w trakcie zajęć czepka pływackiego,
 • sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku
 • możliwości wykonania ćwiczeniu lub korzystania z atrakcji wodnych,
 • zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,
 • udział w zbiórce kończącej zajęcia,
 • po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
 • po wyjściu ze strefy basenowej umycie całego ciała,
 • opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych,
 • zwrotu transponderów opiekunowi,
 • sprawnego opuszczenia strefy szatni.
Przewiń do góry Skip to content