Atrakcje

Regulamin korzystania z basenu sportowego

1. Basen sportowy jest integralną częścią strefy obiektu, obowiązują w nim przepisy Regulaminu Ogólnego Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks” oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Basen sportowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób umiejących pływać z wyłączeniem osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych pod nadzorem instruktorów i ratowników.

3. Dzieci poniżej 13 lat mogą przebywać na basenie sportowym wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej lub instruktora prowadzącego zajęcia.

4. Opiekun dziecka korzystającego z basenu sportowego ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.

5. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z basenu sportowego i przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

7. Obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Tory zewnętrze są przeznaczone dla osób wolniej pływających, tory środkowe dla szybko pływających.

8. Rezerwacja toru basenu sportowego może nastąpić jedynie poprzez uzyskanie uprzedniego zezwolenia kierownictwa obiektu oraz wniesieniu stosownej opłaty. Osoby nie zgłoszone w ramach rezerwacji nie mają prawa korzystać z toru objętego rezerwacją. Informacja o rezerwacjach torów dostępna jest przy kasach obiektu.

9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, innych osób korzystających z basenu sportowego lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek a w szczególności:

  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • skoków do basenu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  • użytkowania basenu sportowego w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  • biegania w otoczeniu basenu,
  • zabaw i gier ruchowych z użyciem piłki, przedmiotów dmuchanych i innych przyborów zakłócających komfort pływania na torze,
  • wpychania osób do basenu sportowego.

10. Osoby ze skłonnością do przykurczy mięśni, omdleń, ataku epilepsji, chorobami układu krążenia i innymi czynnikami zagrażającymi życiu i zdrowiu mogą przebywać na terenie basenu jedynie pod nadzorem opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić ww. dolegliwości obsłudze obiektu i ratownikowi.

11. Zauważone w trakcie pływania usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.

12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: ratownicy i obsługa obiektu. Wszystkie osoby korzystające z basenu sportowego są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu basenu sportowego wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

14. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu basenu rekreacyjnego, a także z terenu obiektu.

Przewiń do góry Skip to content