Atrakcje

Regulamin korzystania z brodzika

1. Brodzik i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią strefy obiektu obowiązują w nim przepisy Regulaminu Ogólnego Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks” oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.

3. Brodzik dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 7 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani

5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających brodzika i strefy basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  • wpychania dzieci do brodzika,
  • przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni „Słonik”,
  • wskakiwania do brodzika z rozbiegu.

6. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: ratownicy i obsługa obiektu. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

7. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu brodzika wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

8. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika, a także z terenu obiektu.

Przewiń do góry Skip to content