Atrakcje

Regulamin odpłatności

1. Rozliczenie pobytu na terenie Obiektu i korzystanie z usług odbywa się w oparciu o Cennik ustalony przez Zarząd MPWiK sp. z o.o. w Zduńskiej Woli. Przy wejściu do obiektu pobierana jest opłata według obowiązującego Cennika, która nie podlega zwrotowi;

2. Zniżki, promocje, możliwości nieodpłatnego korzystania z Obiektu nie kumulują się i nie mogą być stosowane łącznie;

3. Ze zniżek mogą korzystać: osoby uczące się do 26 roku życia, emeryci i renciści. Aby skorzystać ze zniżki należy okazać dokument potwierdzający prawo do zniżki;

4. Dzieci do 3. roku życia mogą korzystać z Obiektu bezpłatnie pod opieką rodziców lub innych opiekunów prawnych. Z jednym opiekunem może wejść na Obiekt maksymalnie dwoje dzieci;

5. Dokumentem umożliwiającym nieodpłatne lub ulgowe korzystanie z Obiektu jest karnet wstępu lub inny dokument zatwierdzony przez Zarząd MPWiK sp. z o.o. W Zduńskiej Woli;

5.1.Uprawnieni do korzystania z biletów ulgowych:

  • dzieci i młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji szkolnej),
  • studenci do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji studenckiej),
  • renciści i emeryci (po okazaniu legitymacji emeryta/rencisty),
  • osoby niepełnosprawne, zarówno dzieci jak i dorośli.

5.2. Uprawnieni do korzystania z wejścia bez opłat:

  • opiekun wchodzący na pływalnię z osobą niepełnosprawną, która w orzeczeniu o niepełnosprawności posiada zapis o konieczności stałej lub długookresowej pomocy innej osoby,
  • dzieci do lat 3,
  • weterani.

6. W Obiekcie obowiązują trzy taryfy: 1- godzinna, 2-godzinna, 3-godzinna;

7. W momencie zakupu biletu Gość wybiera rodzaj taryfy;

8. Przy wyjściu z Obiektu Gość dokonuje zwrotu transpondera/opaski z kodem kreskowym oraz całkowitego rozliczenia pobytu i usług;

9. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu, a na żądanie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT.

10. Faktury za usługi świadczone przez Obiekt można otrzymać w Punkcie Kasowym, na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, chęć otrzymania faktury VAT należy zgłaszać przed zakupem biletów;

11. Czas pobytu na obiekcie mierzony jest od momentu zakupu biletu w Kasie do chwili rozliczenia. Po zakupie biletu należy niezwłocznie przejść przez bramkę wejściową;

12. Do każdego pobytu doliczanych jest 15 min. technicznych;

13. Obiekt podzielony jest na 3 strefy: basenową, saun oraz gastronomiczną;

14. W każdej ze stref naliczana jest inna stawka za pobyt zgodna z obowiązującym Cennikiem;

15. Za korzystanie z urządzeń w Strefie Saun może być naliczona dodatkowa opłata zgodna z obowiązującym cennikiem;

16. Za pobyt w Strefie Saun Klient może uiścić opłatę w dwojaki sposób:
   a. w Kasie przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń i usług Obiektu;
   b. poprzez przekroczenie bramki Strefy Saun; w tym przypadku koszt korzystania ze Strefy Saun zostanie jednorazowo doliczony do rachunku końcowego i rozliczony po zakończeniu korzystania z urządzeń i usług Obiektu;

17. W ramach zakupu wejścia do Strefy Saun przy Kasie Gość otrzymuje dodatkowy czas pobytu:
   a. dodatkowe 15 min. czasu pobytu przy taryfie 1-godzinnej
   b. dodatkowe 30 min. czasu pobytu przy taryfie 2-godzinnej
   c. dodatkowe 45 min. czasu pobytu przy taryfie 3-godzinnej

18. Zakup biletu wstępu z wejściem na sauny możliwy jest:
   a. od poniedziałku do niedzieli 30 min. przed otwarciem strefy saun w przypadku taryfy 1 godzina;
   b. od poniedziałku do niedzieli 60 min. przed otwarciem strefy saun w przypadku taryfy 2 godziny;
   c. od poniedziałku do niedzieli 90 min. przed otwarciem strefy saun w przypadku taryfy 3 godziny;

19. W ramach zakupu wejścia do strefy basenowej Gość posiada uprawnienia do: max. 30 min. czasu niepłatnego w strefie restauracyjnej;

20. Czas niepłatny, o którym mowa w pkt. 19 Gość uzyskuje poprzez zatrzymanie naliczania czasu pobytu w strefie restauracyjnej; zatrzymanie naliczania czasu pobytu następuje wyłącznie przy kasie w strefie restauracyjnej;

21. Po przekroczeniu czasu niepłatnego system zacznie naliczać czas jak za pobyt w strefie basenowej wg obowiązującego Cennika;

22. Czas niepłatny, o którym mowa w pkt. 19 obowiązuje wyłącznie w Strefie Restauracyjnej;

23. Osobom niepełnosprawnym przysługuje zniżka zgodnie z Cennikiem;

24. Opiekun osoby niepełnosprawnej, u której orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności ma wstęp wolny do Obiektu; warunkiem bezpłatnego wstępu dla Opiekuna osoby niepełnosprawnej jest okazanie się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub kopią tego orzeczenia stwierdzającym, że osoba niepełnosprawna wymaga stałej opieki opiekuna; inne dokumenty aniżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie są honorowane;

25. MPWiK w Zduńskiej Woli zastrzega sobie możliwość wstrzymania sprzedaży biletów w przypadku braku wolnych miejsc lub innych czynników mogących wpłynąć na niepoprawne funkcjonowanie Obiektu lub zagrażających zdrowiu i życiu osób korzystających z urządzeń kąpieliskowych;

26. Wszystkie osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do opuszczenia Strefy Basenowej do godziny 21:45 oraz do opuszczenia Obiektu do godziny 22:00;

27. Bilety oraz wejściówki uprawniające do korzystania z Obiektu nabywane mogą być wyłącznie w Kasie obiektu lub od jego uprawnionych przedstawicieli;

28. Zasady korzystania z karnetów/voucherów zawarte są Regulaminie Korzystania z karnetów i voucherów, który dostępny jest w Kasach Basenowych oraz na stronie internetowej: www.zdunskawoda.pl;

29. Bilety wstępu do Obiektu nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane;

30. Za zgubienie transpondera/opaski z kodem kreskowym użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia należności w wysokości 100zł;

31. Reklamacje rozpatrywane są tylko na podstawie przedłożonych paragonów lub innych dokumentów potwierdzających pobyt lub jego przebieg;

32. Skargi i reklamacje mogą być składane w formie pisemnej w Kasach Basenowych lub w formie elektronicznej na adres: marketing@zdunskawoda.pl

Przewiń do góry Skip to content