Atrakcje

Regulamin sauny fińskiej

1. Sauna jest integralną częścią strefy SPA i obowiązują na jej terenie przepisy Regulaminu Ogólnego Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks” oraz niniejszego regulaminu.

2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z regulaminem.

3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.

4. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników obiektu.

5. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.

6. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

7. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.

8. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:

  • chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
  • chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
  • z gorączką,
  • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
  • zmęczonym i w stanie intoksykacji.

9. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura 80 – 90°C i wilgotność powietrza 5 – 15 %.

10. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów).

11. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:

  • załatwić potrzeby fizjologiczne,
  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha,
  • zdjąć obuwie basenowe.

12. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby, maksymalnie 10 osób.

13. W saunie fińskiej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.

14. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi SPA lub skorzystać z przycisku alarmowego.

Wskazówki do korzystania z sauny fińskiej:

Etap 1 – Przygotowanie (10 – 15 minut)
Rozpoczynamy zabiegi w saunie 1,5 – 2 godzin po ostatnim posiłku Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i dokładnie osuszyć. Osoby z „zimnymi” stopami powinny je ogrzać ciepłą wodą. Wchodząc do sauny ciało powinno być okryte ręcznikiem. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.

Etap 2 – Pierwsze przegrzanie (8 – 15 minut)
Rozpoczyna od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia. Na ławie należy położyć się lub usiąść z ugiętymi nogami na ręczniku (nie powinien on zajmować zbyt dużej powierzchni, aby nie ograniczać cyrkulacji ciepłego powietrza). W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli. W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero w czasie wypoczynku.

Etap 3 – Ochłodzenie (do 12 minut)
Im wyższa temperatura panuje w saunie, tym krócej w niej przebywamy i dłużej ochładzamy organizm. Etap ten dobrze jest rozpocząć od zimnej, ale suchej kąpieli, np. wyjścia na powietrze (dodatkowo dotleniamy organizm, gdyż zawartość powietrza w saunie ze względu na jej temperaturę i szybkie pobieranie tlenu spada). Po kilku minutach należy poddać się zimnej wilgotnej kąpieli (10 – 30°C): wziąć prysznic, polać się strumieniem wody lub zanurzyć w wodzie. Niewskazane jest używanie mydła. Etap ten jest największym obciążeniem dla organizmu.

Etap 4 – Drugie przegrzanie (10 – 15 minut)
Wchodzimy do sauny, możemy teraz zająć drugą ławę i powtarzamy wyżej opisane czynności.

Etap 5 – Dodatkowe zabiegi
W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Zaleca się uzupełnić wydalone podczas kąpieli w saunie płyny, w tym celu należy napić się w umiarkowanych ilościach wody mineralnej lub soku. Po kąpieli w saunie możemy skorzystać z zabiegów, takich jak szczotkowanie, chłosta witkami brzozowymi (15 – 30 minut).

Przewiń do góry Skip to content