Atrakcje

Regulamin wanny z hydromasażem

1. Wanna z hydromasażem jest integralną częścią strefy obiektu obowiązują w nim przepisy Regulaminu Ogólnego Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks” oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca z wanny z hydromasażem ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.

3. Korzystanie z wanny z hydromasażem odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4. Wanna z hydromasażem dostępna jest dla wszystkich użytkowników obiektu z wyjątkiem:

 • dzieci do 7 roku życia,
 • osób poniżej 135 cm wzrostu,
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna.

6. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z wanny z hydromasażem ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej,

7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z wanny z hydromasażem wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

6. Podczas wchodzenia do wanny z hydromasażem należy zachować szczególną ostrożność.

7. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z wanny z hydromasażem.

8. W wannie z hydromasażem może jednorazowo przebywać maksymalnie 8 osób.

9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wanny z hydromasażem i obiektu lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

 • wchodzenia i wychodzenia z wanny z hydromasażem w inny sposób niż poprzez schodki,
 • użytkowania wanny z hydromasażem, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
 • użytkowania wanny z hydromasażem w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
 • wpychania osób do wnętrza wanny z hydromasażem,
 • wnoszenia do wanny z hydromasażem jakichkolwiek przedmiotów, środków chemicznych i kosmetycznych,
 • przebywania w wannie z hydromasażem w pozycji stojącej,
  zanurzania głowy i twarzy,
 • wylewania wody z wanny z hydromasażem,
 • siadania na obrzeżu niecki wanny z hydromasażem

10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i obsługa obiektu. Wszystkie osoby korzystające z wanny z hydromasażem są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

11. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wanny z hydromasażem wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

12. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z wanny z hydromasażem, a także z terenu obiektu.

Przewiń do góry Skip to content