Atrakcje

Regulamin wodnego placu zabaw

1. Wodny plac zabaw i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią strefy obiektu obowiązują w nim przepisy Regulaminu Ogólnego Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks” oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Opiekun dziecka korzystającego z wodnego placu zabaw i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.

3. Wodny plac zabaw i jego atrakcje dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 7 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z wodnego placu zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wodnego placu zabaw i obiektu lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • skakania z elementów konstrukcji wodnego placu zabaw,
  • zrzucania wspinających się dzieci na elementy wodnego placu zabaw,
  • użytkowania wodnego placu zabaw i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  • przebywania na wodnym placu zabaw osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi.

6. Wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić obsługę obiektu

7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: ratownicy i obsługa obiektu. Wszystkie osoby korzystające z wodnego placu zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

8. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wodnego placu zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi opiekun.

Przewiń do góry Skip to content