Już 15 grudnia Mikołajkowe Zawody Pływackie

Regulamin Mikołajkowych Zawodów Pływackich, Zduńska Wola,

15 grudnia 2023 roku.

 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne i uczestnictwo w Mikołajkowych Zawodach Pływackich.

 

 1. Organizator zawodów:

Zawody organizuje Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS  i Fundacja D.T. SPORT

 1. Informacje ogólne:
 • każdy z niepełnoletnich uczestników zgłoszony do udziału w zawodach pływackich musi posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna,
 • uczestników zawodów zgłasza rodzic, opiekun, trener, dorośli zgłaszają się sami,
 • zgodę należy dostarczyć do Centrum Zduńska Woda, ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli osobiście lub droga mailową: marketing@zdunskawoda.pl
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach oraz z zapoznaniem się z regulaminem zawodów,
 • zgłoszenia do uczestnictwa w zawodach dokonuje się do 14.12.2023 roku osobiście: ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20, 98-220 Zduńska Wola lub mailowo: marketing@zdunskawoda.pl do godziny 14.00.
 • zgłoszenie powinno  zawierać  imię  i  nazwisko,  rok  urodzenia  oraz  kategorię w której uczestnik startuje – karta zgłoszenia udziału w zawodach stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, zgłoszenia do pobrania na zdunskawoda.pl , zakładka aktualności,
 • uczestnicy nieletni muszą posiadać dorosłego opiekuna podczas całych zawodów.
 1. Termin i miejsce zawodów:
 • Miejsce – Centrum Zduńska Woda, ul. Kobusiewicza 20, 98-220 Zduńska Wola
 • Termin – 15.12.2023 (piątek) godz. 10.00-15.00
 1. Uczestnicy :
 • Uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych
 • Uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych
 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • Dorośli
 • Seniorzy – 60+
 1. Cel imprezy:
 • doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów,
 • propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu,
 • skierowanie zainteresowania młodzieży na sport i kulturę fizyczną oraz na współzawodnictwo i aktywnie spędzany czas w gronie rodzinnym,
 • propagowanie idei ratownictwa wodnego,
 1. Konkurencje:
 2. Kategoria indywidualna:
 3. Szkoły podstawowe:

– klasy 1-4 – dziewczęta – 25 metrów – styl dowolny i klasyczny

– klasy 5-8 – dziewczęta – 25 metrów – styl dowolny i klasyczny

– klasy 1-4 – chłopcy – 25 metrów – styl dowolny i klasyczny

– klasy 5-8 – chłopcy – 25 metrów – styl dowolny i klasyczny

 1. Szkoły ponadpodstawowe:

– dziewczęta – 50 metrów – styl dowolny i klasyczny

– chłopcy – 50 metrów – styl dowolny i klasyczny

 1. Open:

– kobiety – 50 metrów – styl dowolny i klasyczny

– mężczyźni – 50 metrów – styl dowolny i klasyczny

 1. 60+:

– kobiety – 50 metrów – styl dowolny

– mężczyźni – 50 metrów – styl dowolny

 1. Pokoleniowa sztafeta rodzinna:

Dziecko – rodzic – dziadek/ babcia – 3 x 25 metrów – styl dowolny

 1. Kolejność rozgrywania konkurencji:
 • wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców.
 • w przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne.
 • zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub ubioru, które pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość – np. płetwy, łapki,
 • na teren pływalni wchodzą wyłącznie zawodnicy oraz ich opiekunowie.
 1. Nagrody:
 • każdy nagrodzony w poszczególnej kategorii otrzymuje medal (odpowiednio złoty, srebrny, brązowy) oraz nagrodę w postaci biletów wstępu na basen (odpowiednio 3 wejścia na basen 2 h, 2 wejścia na basen 2 h, 1 wejście na basen 1 h).
 1. Program:
 • 9.50 – 10.00 – otwarcie zawodów
 • 10.00-11.00 – szkoły podstawowe
 • 11.00- 12.00 – szkoły ponadpodstawowe
 • 12.15-13.30 – kategoria open i 60+
 • 13.30–14.15 – sztafeta rodzinna
 • 14.20–14.30 – zakończenie zawodów
 1. Postanowienia końcowe:
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni,
 • po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp,
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu,
 • na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem korzystania z basenów Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS,
 • w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów,
 • kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów,
 • podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się inni zawodnicy,
 • organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

zgoda-wizerunek

oswiadczenie-rodzica

karta-zgloszenia

dane-osobowe

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry Skip to content