Karnet GRATKA

Promocja Karnet GRATKA w Zduńskiej Wodzie to nie lada okazja dla miłośników pływania i wypoczynku w wodzie.  Nasi goście otrzymają możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji Strefy Basenowej płacąc tylko 100 zł na 30 dni.

Jak działa Karnet GRATKA?

Użytkownicy Karnetu GRATKA mogą korzystać z niego od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 14. Upoważnia do pobytu przez 60 minut w Strefie Basenowej. Do tego doliczone zostaje 15 minut czasu technicznego na przebranie się. Karnet GRATKA wydawany jest w postaci imiennej karty i tylko jej właściciel może się nią posługiwać. Przy korzystaniu z Karnetu GRATKA wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości.

REGULAMIN PROMOCJI Karnet GRATKA w Zduńskiej Wodzie

1. Karty Karnet GRATKA są kartami imiennymi. By skorzystać z oferty, należy podczas zakupu podać swoje imię i nazwisko. Dane te zostaną przypisane do karty o określonym numerze seryjnym. Prawo do korzystania z karty przysługuje wyłącznie osobie, której dane zostaną do niej przypisane. Karnet GRATKĘ można kupić jedynie w kasie Zduńskiej Wody. Jednorazowa opłata za wydanie karty wynosi 10 zł.

2. W celu skorzystania z karty Karnet GRATKA należy okazać ją w kasie Zduńskiej Wody wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym dane osoby, na które karta została wydana.

3. Promocja Karnet GRATKA adresowana jest jedynie do użytkowników indywidualnych i dotyczy indywidualnych biletów wstępu na teren Strefy Basenowej.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karty Karnet GRATKA. Wraz z zakupem karty użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących w Zduńskiej Wodzie.

5. Karty Karnet GRATKA uprawniają do pobytu przez 60 minut w Strefie Basenowej. Użytkownik karty musi rozpocząć swoją wizytę między godz. 10 a godz. 14. Karty Karnet GRATKA ważne są przez 30 dni od daty zakupu i obowiązują od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

6. Do każdego wejścia z wykorzystaniem karty Karnet GRATKA dodawane jest 15 minut czasu technicznego na przebranie się.

7. Data ważności karty Karnet GRATKA jest liczona od dnia zakupu. Sprzedaż prowadzona jest w okresie od 5 marca 2023 roku do 5 maja 2023 roku. Ilość dostępnych kart jest ograniczona. Zduńska Woda zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu prowadzenia sprzedaży kart.

8. Karty Karnet GRATKA nie uprawniają do zakupu biletów grupowych i kolejnych kart abonamentowych, asortymentu dostępnego w sklepie Zduńskiej Wody oraz produktów gastronomicznych.

9. Na wniosek klienta, który zagubił kartę Karnet GRATKA istnieje możliwość wydania nowej karty. W takim przypadku klient zobowiązany jest ponieść opłatę manipulacyjną w wysokości 10 złotych związaną z wydaniem nowej karty.

10. W przypadku, gdy pobyt osoby posługującej się kartą Karnet GRATKA przedłuży się poza wyznaczoną godzinę zostanie ona obciążona opłatą za każdą rozpoczętą minutę według obowiązującego cennika.

11. W przypadku skorzystania ze Strefy Saun użytkownik karty Karnet GRATKA zostanie obciążony opłatą za usługę naliczaną według obowiązującego cennika z uwzględnieniem przysługujących rabatów i promocji. Opłaty za usługi czasowe naliczane są za każdą rozpoczętą minutę, a w przypadku pozostałych usług kwota naliczana jest jednorazowo. Opłatę tę należy uiścić w kasach Zduńskiej Wody.

12. W kasach biletowych honorowane są jedynie karty Karnet GRATKA kupione bezpośrednio od Zduńskiej Wody.

13. Karty Karnet GRATKA służą do użytku osobistego, w przypadku stwierdzenia ich odpłatnego udostępniania, Zduńska Woda zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu bez zwrotu jego równowartości.

Ochrona danych osobowych:

https://zdunskawoda.pl/klauzula-rodo/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry Skip to content